Meetup: Liberating Structures with Scrum

September 14, 2019

Bạn đang là Scrum Master, hay bạn đang áp dụng Scrum trong công việc hằng ngày? Bạn tìm kiếm một phương thức giúp team tổ chức các buổi Scrum Event tốt hơn? 33 Phương thức Liberating Structures sẽ là bộ công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn!

Hãy tham dự chuỗi meetup về Liberating Structures để được chia sẻ về cách thức làm chủ 33 phương thức này!

Link đăng ký sự kiện: https://bit.ly/2L6gzbe
Website sự kiện: https://lnkd.in/f4uHzyF

Location: Toà nhà Athena, Lầu 11, 146-148 Cộng Hòa, P12, Tân Bình, HCM