Khoá Học Scaled Professional Scrum (SPS)

July 10-11, 2021

image

Scaled Professional Scrum (SPS) là khóa học kéo dài 2 ngày được thiết kế như một hội thảo, trải nghiệm. Nơi học viên học cách mở rộng quy mô của nhóm Scrum bằng cách sử dụng Nexus Framework. Trong suốt hai ngày học, bạn được giới thiệu về các Artifact và Event với vai trò là nhóm tích hợp Nexus, cùng với hơn 50 bài thực hành thực tiễn. Khóa học cũng bao gồm mã code để thi chứng chỉ Scaled Professional Scrum (SPS).

Khoá học sẽ trang bị cho học viên những hiểu biết về việc làm sao để bắt đầu, cấu trúc, bố trí nhân viên và quản lý một dự án Agile quy mô lớn sử dụng Scrum. Xuyên suốt khoá học, học viên sẽ học về nền tảng, công cụ và những thực hành cần thiết cho việc mở rộng Scrum thành công, để tối ưu hoá giá trị mà sản phẩm của họ sáng tạo ra.

Location: Ho Chi Minh City