Khoá Học Professional Scrum with Kanban (PSK) tháng 11 2021

November 6-7, 2021

PSK-banner-FB-small

Trong lớp học, học viên sẽ học được làm thế nào những thực hành bổ sung từ Kanban có thể được giới thiệu đến Scrum Teams của họ mà không thay đổi Scrum. Họ sẽ học được cách làm thế nào để thêm vào những thực hành đúng đắn và những lợi ích mà từ đó Scrum Team của họ có thể sử dụng Scrum với Kanban.

Khóa học Professional Scrum with Kanban là khóa học dành cho tất cả những người thực hành Scrum, nhấn mạnh vào những Scrum Master đang tìm cách để thêm những kỹ thuật về Flow vào công cụ của họ.

Location: Ho Chi Minh City