Khoá Học Professional Scrum Product Owner

February 19-20, 2022

banner-PSPO-small

Trở thành Professional Product Owner yêu cầu bạn phải có nhiều hơn việc chỉ quản lý Product Backlog. Product Owner cần có hiểu biết cụ thể về tất cả các khía cạnh quản lý sản phẩm, bao gồm như phát triển về Product Ownership (và nhiều mảng khác nữa), và chính điều này thúc đẩy giá trị cho sản phẩm của họ.

Professional Scrum Product Owner (PSPO) là khóa học kéo dài 2 ngày, tập trung vào tất cả các lĩnh vực cần thiết cho một Product Owner, giúp học viên cách tối đa hóa giá trị của sản phẩm và hệ thống. PSPO là khóa học chuyên biệt dành cho PO, người quản lý sản phẩm Agile và bất kỳ ai chịu trách nhiệm cho một sản phẩm thành công trên thị trường phức tạp. Trong khóa học này, học viên sẽ được trang bị và củng cố kiến thức trở thành PO giỏi, thông qua hướng dẫn và các bài tập theo nhóm.