Khoá Học Professional Agile Leadership – Evidence Based Management (PAL-EBM)

August 22, 2022

pal-viet-agile-leadership

Với việc thị trường và khách hàng luôn thay đổi một cách khó đoán, tổ chức cần nhiều thông tin và dữ liệu đáng tin hơn để giúp họ nắm bắt tình hình và ứng phó với những thử thách, và nắm bắt cơ hội. Qua đó bạn có thể mang lại giá trị nhiều hơn cho khách hàng và giúp cho tổ chức của mình trở nên Agile hơn. Tuy nhiên, các tổ chức sử dụng kỹ thuật phát triển sản phẩm Agile thường gặp sai lầm khi sử dụng các phương pháp quản lý truyền thống, mong đợi các nhà lãnh đạo đặt ra các mục tiêu dài hạn và quản lý tiến độ thông qua những con số chết.

Đó là lý do tại sao Scrum.org tạo ra Evidence-Based Management™ (EBM) framework, là một cách tiếp cận linh hoạt giúp cho các lãnh đạo định hướng đội nhóm của họ có thể liên tục cải tiến việc làm hài lòng khách, gia tăng khả năng của tổ chức, và kết quả kinh doanh. EBM tập trung vào giá trị khách hàng và những thử nghiệm có chủ đích. Qua đó, cải thiện một cách có hệ thống hiệu suất của tổ chức và đạt được các mục tiêu chiến lược của họ.