CORPORATE MEMBER

FMIT

LOGO-FMIT.png

Admin Contact

0708259925
0708259925 - Toll-Free

Location

126 Nguyễn Thị Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City, Việt nam
18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Ho Chi Minh
70000
Viet Nam

Overview

Viện FMIT là tổ chức đào tạo - tư vấn hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Quản lý dự án và là đối tác đào tạo lâu năm của PMI. Ra đời từ năm 2005 đến nay, FMIT đã cung cấp hàng trăm khóa học cho hàng nghìn công ty và các nhà quản lý dự án chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Sự ra đời của phương pháp quản lý dự án Agile đã bổ sung vào hệ thống phương pháp luận quản lý dự án theo những bối cảnh khác nhau giúp tăng khả năng thành công của Quản lý dự án. FMIT đã thiết kế khóa học quản lý dự án Agile Professional giúp thay đổi toàn diện từ phương pháp tiếp cận, văn hóa tổ chức, năng lực nhóm, thay đổi tư duy hướng giá trị, tăng sự hợp tác trong nhóm dự án và các bên liên quan. Quản lý dự án theo Agile sẽ là phương pháp thích hợp để triển khai các dự án sáng tạo, đổi mới, trong bối cảnh không chắc chắn,... chẳng những áp dụng phù hợp cho công ty phần mềm mà là nhiều lĩnh vực khác.

Chương trình được xây dựng theo ACP-PMI, các hệ thống phương pháp luận mới nhất và toàn diện hiện nay về Agile.

Discover the many benefits of membership

Your membership enables Agile Alliance to offer a wealth of first-rate resources, present renowned international events, support global community groups, and more — all geared toward helping Agile practitioners reach their full potential and deliver innovative, Agile solutions.

Not yet a member? Sign up now