COMMUNITY GROUPS

Polish Agile User Group

About this Group

Idea powstania grupy narodziła się w połowie maja 2006. Jako osoby wykorzystujące lekkie metodyki na co dzień chcieliśmy rozpowszechnić Agile w Polsce i zainteresować tematem jak zajwiększą liczbę osób.

Pierwszym krokiem było założenie grupy dyskusyjnej i rozreklamowanie jej w środowisku. Założyliśmy, że co miesiąc będziemy organizować spotkania, na których nasi goście będą prezentować ciekawostki ze świata Agile. W przyszłości chcemy, aby inicjatywa wykładów wychodziła z wewnątrz grupy, a także chcemy organizować warsztaty stricte techniczne.

Osobą, która zainspirowała nas do rozpoczęcia przedsięwzięcia był Erik Meade. Zaproponował poprowadzenie pierwszego spotkania. Dzięki pomocy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie uzyskaliśmy dostęp do bardzo komfortowej sali.

Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu. Miejsce:
WSZiB, sala nr 32 (aula), ul.Armii Krajowej 8, Kraków
Zwyczajowo spotkania rozpoczynają się o godzinie 19:00. Przewidziany czas to półtorej godziny, jednak

Add to Bookmarks Remove Bookmark
Add to Bookmarks Remove from Bookmarks
Add to Bookmarks Remove from Bookmarks

Discover the many benefits of membership

Your membership enables Agile Alliance to offer a wealth of first-rate resources, present renowned international events, support global community groups, and more — all geared toward helping Agile practitioners reach their full potential and deliver innovative, Agile solutions.

Not yet a member? Sign up now