Polish Agile User Group

About Polish Agile User Group

Idea powstania grupy narodziła się w połowie maja 2006. Jako osoby wykorzystujące lekkie metodyki na co dzień chcieliśmy rozpowszechnić Agile w Polsce i zainteresować tematem jak zajwiększą liczbę osób.

Pierwszym krokiem było założenie grupy dyskusyjnej i rozreklamowanie jej w środowisku. Założyliśmy, że co miesiąc będziemy organizować spotkania, na których nasi goście będą prezentować ciekawostki ze świata Agile. W przyszłości chcemy, aby inicjatywa wykładów wychodziła z wewnątrz grupy, a także chcemy organizować warsztaty stricte techniczne.

Osobą, która zainspirowała nas do rozpoczęcia przedsięwzięcia był Erik Meade. Zaproponował poprowadzenie pierwszego spotkania. Dzięki pomocy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie uzyskaliśmy dostęp do bardzo komfortowej sali.

Spotkania grupy odbywają się raz w miesiącu. Miejsce:
WSZiB, sala nr 32 (aula), ul.Armii Krajowej 8, Kraków
Zwyczajowo spotkania rozpoczynają się o godzinie 19:00. Przewidziany czas to półtorej godziny, jednak